Servis Bakım

Servis Bakım

Günümüzde endüstriyel bakım, herhangi bir endüstriyel faaliyette merkezi bir yer kaplar ve şirketlerin üretkenliği ve rekabet gücü için büyük bir zorluktur. Endüstriyel bakım ve teknik servis uygulamaları, üretim sürecini doğrudan etkilediği için endüstriyel alandaki herhangi bir şirketin düzgün çalışması için temel bir araçtır. Bu, şirketin faaliyet gösterdiği sektör ne olursa olsun, herhangi bir üretim sürecinin geliştirilmesinde dikkate alınması gereken çok önemli bir husustur.
Endüstriyel bakım, hem tesislerin, makine ve ekipmanların hem de bu endüstriyel tesisleri oluşturan farklı çalışma alanlarının optimal işleyişini sağlamak için gerekli faaliyetler bütünü olarak tanımlanabilir. Ayrıca, üretim sisteminin doğru çalışmasını ve iyi durumda korunmasını garanti altına almak için gerekli onarım ve revizyon çalışmalarını da içerecektir. İyi bir endüstriyel bakımın nihai amacı, herhangi bir endüstriyel proseste üretimi, kalitesini garanti etmek ve ekipmanın kullanım ömrünü uzatarak doğru çalışmasını sağlamaktır.

Endüstriyel Teknik Servis ve Bakımın Önemi Nedir?

Hala bakımı ikincil ve gözden çıkarılabilir bir şey olarak gören şirketler var, ancak sorunlar ve ekipman arızaları, üretim döngüsünün durmasına ve şirketin üretkenliğini ve karlılığını etkilemesine neden olabilir. Endüstriyel bakım uygulamaları, büyük faydalar sağlayan bir yatırımdır ve genel avantajları şu şekilde açıklanabilir:
• İş kazalarını önler ve böylece üretim sürecine dahil olan kişilerin güvenliğini artırırsınız.
• Üretim durmalarından kaynaklanan kayıpları önler ve azaltırsınız.
• Her bir ekipman parçası için gerekli bakımın belgelenmesine ve izlenmesine olanak tanır.
• Endüstriyel tesislerinizde onarılamaz hasarları önler.

• Ekipmanınızın kullanım ömrünü artırır.
• Maliyetleri azaltır.
• Sermaye mallarını iyi durumda tutmanıza olanak tanır.
• Endüstriyel faaliyetinizin kalitesini artırır.

Endüstriyel Teknik Servis ve Bakım Türleri Nelerdir?

Endüstriyel bakımı 3 ana tipte sınıflandırabiliriz:
• Önleyici Bakım: Endüstriyel tesislerin önleyici bakımları ile ilgili olarak, riskleri azaltmak amacıyla ekipman ve tesislerdeki arızaların önlenmesine odaklanıldığını söyleyebiliriz. Her sektörün ihtiyacına göre sürekli ve planlı bir gözden geçirme ile hataları veya arızaları azaltmaya çalışın.
• Düzeltici Bakım: Endüstriyel tesislerde düzeltici bakım, amacı ekipman veya tesisatta meydana gelebilecek herhangi bir kusuru düzeltmek olan bir bakımdır. Eylemleri yalnızca hata algılandığında düzeltir.
• Öngörücü Bakım: Bu bakım türü daha teknik ve gelişmiş bir bakımdır. Özel eğitim, analitik bilgi ve özel ekipman gerektirir. Önleyici bakım gibi, kestirimci bakım da arızayı önlemeye çalışır. Aradaki fark, bir ekipmanın durumunun bir göstergesi olan ve titreşim, basınç veya sıcaklık gibi gelecekteki bir arızayı öngören farklı değişkenleri tespit etmek için araç veya tekniklerin uygulanmasına dayanmasıdır.

Bakım Ne Sıklıkla Yapılmalı?

Doğru endüstriyel bakım için uzun vadeli bir vizyona sahip olmak, her endüstrinin özelliklerini dikkate alarak önceden iyi planlamak tavsiye edilir. Firmanın otomasyonlu bir üretim sistemine sahip olması halinde makinelerin bakım ve revizyonu daha kolay ve hızlı olacaktır. Firmanın mevsimsel üretim pik yapan süreçleri varsa, en yoğun aylarda sorun yaşamamak için her zaman sezon başında yapılması tavsiye edilir.
Yaz aylarında kimya, elektrik, otomotiv, tarım-gıda endüstrileri vb. gibi bazı sektörlerde üretimin düşmesi, teknik durmaların olması veya işgücünün yüksek bir yüzdesinin tatilde olması ve faaliyetlerin azalması olağandır. Bu anları bakım ve iyileştirmeler, genişletmeler veya yeni kurulumlar gibi diğer görevler için kullanmak normaldir. Yaz ayları şirketimizin süreçlerinin nasıl olduğunu gözden geçirmek ve güncellemek için iyi bir zamandır.
Öte yandan yazın kapanmayan firmalar da var; yüksek ortam sıcaklıkları birçok makineyi sınırlara kadar çalışmaya zorlar. Tüm risk ekipmanlarının uygun bakım ve temizliğinin yapılması hayati önem taşımaktadır.