Güneş Enerjisi SistemleriGüneş Enerjisi Sistemleri


Güneş enerjisi panellerinden üretilen elektrik enerjisi, isletmenizin ve konutunuzun elektrik maliyetini sıfırlamakla kalmayıp, ürettiğiniz ihtiyaç fazlası elektriği satarak gelir elde etmenizi sağlar. Bununla birlikte sıfır karbon salımı ile çevreye zarar vermez. Yerli ve yenilenebilir enerji ülke ekonomisine katkı sağlayan sonsuz bir kaynaktır.


Güneş Enerji Sistemleri (GES) ile konut veya ticari işletmelerinizde ihtiyacınız olan elektrik enerjisini, ekonomik ve akılcı yolla çok uzun yıllar karşılayabilirsiniz. Elektrik faturanızı düşünmezsiniz. İhtiyaç fazlası elektriği ulusal şebekeye satışını yaparak kâra geçebilirsiniz

Teknolijinin gelişmesiyle birlikte güneş panellerinin yatırım maliyetleri düşmüştür. Yatırım maliyetlerinin düşmesiyle birlikte konutlar ve tüm işletmeler için satın alınabilir hale gelmiştir. Yatırımın geri ödeme süreleri ciddi olarak azalmiştır. En az 25 yıl ömrü olan GES yatırımları ile elektrik maliyetlerinizi unutacak, işletmelerinizin kârlılık oranlarıni artiracak ve çevreye katkıda bulunacaksınız. Güneş enerjisi yatırımları ülkemizde teşviklerle de desteklenmektedir. Yatırım teşvikleri ve hibeler ile yatirimcilar devletimiz tarafindan da desteklenmektedir.

Güneş Enerjisi Santrali (GES) yatırımlarında anahtar teslim proje faaliyetleri, devreye alma, performans taahhütü, kestirimci ve periyodik bakım ve onarım işlemlerini yaparak yatırımcıya uçtan uca çözüm sunmaktayız.